5. Gaat de reis altijd door?

De reis gaat over het algemeen pas door als we een minimum van vijf/zes auto’s hebben genoteerd. Hier zijn vrijwel alle reizen op begroot, echter bij speciale groepen/aanvragen is dit weer anders.

Vertaal »